Temper Privacybeleid

1. Algemeen

1.1 Temper

Welkom bij Temper, een platform van Temper B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en met adres John M. Keynesplein 12, 1066 EP te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63682281.

1.2 Over dit beleid

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en hebben dit privacybeleid ontwikkeld als blijk van onze toewijding aan het beschermen van uw privacy. Dit beleid beschrijft de informatie die we verzamelen en hoe die informatie gebruikt kan worden. Wij adviseren u om dit beleid aandachtig te lezen bij het gebruik van ons platform. Door gebruik van onze website, ons platform en onze diensten, accepteert u de meest recente voorwaarden en toepassingen in dit privacybeleid. Dit beleid is onderhevig aan verandering. We adviseren daarom dit beleid frequent te bekijken.

2. Persoonsgegevens

2.1 Over de gegevens die wij verzamelen

Temper verzamelt:

 1. persoonsgebonden informatie zoals: leeftijd, naam, KvK gegevens, verklaringen arbeidsrelatie, woonplaats, adresgegevens, contactgegevens, curriculum vitae, identificatie, profielfoto’s, bank- en betaalgegevens, assurantiegegevens en andere content door u geplaatst op ons platform; en
 2. informatie over uw gebruik van ons platform, zoals: voorkeuren voor opdrachten, opdrachtgeschiedenis, annuleringsgeschiedenis, gewerkte uren, beoordelingen, zoekgeschiedenis, betalingen, opdrachtovereenkomsten, opdrachtlocaties, reactiesnelheid.

2.2 Over het gebruik van de gegevens die wij verzamelen Temper gebruikt uw gegevens ter:

 1. identiteitswaarborging;
 2. klantondersteuning;
 3. analyse van uw gebruik van ons platform;
 4. ontwikkeling van gebruikersprofielen;
 5. bieding van de mogelijkheid tot het aanbieden van en acquireren op opdrachten;
 6. plaatsing van gerichte en op gebruikersprofielen gebaseerde advertenties;
 7. uitvoering onze service en algemene voorwaarden (de algemene voorwaarden); en
 8. optimalisatie van onze service (waaronder het plaatsen en vinden van opdrachten, het opmaken van facturen en het betalen van de facturen).

2.3 Over de bewaring van de gegevens die wij verzamelen

Temper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van haar diensten of zolang Temper bij de wet verplicht is.

2.4 Geen informatiedeling

Wij delen nooit persoonsgebonden gegevens met derden, behalve bij bevestiging van beschikbaarheid voor opdrachten en de totstandkoming van een opdrachtovereenkomst, bij onderzoek naar frauduleuze handelingen, bij het ten uitvoer brengen van bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden, of als de wet ons dit verplicht. Wij delen persoonsgegevens met derden altijd geanonimiseerd.

2.5 Over de bescherming van de gegevens die wij verzamelen

Temper neemt verstrekkende maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik. Echter, geen enkel systeem kan volledig beschermd zijn. Ondanks dat we maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen kunnen we niet beloven, en kan u niet verwachten dat uw gegevens te allen tijde beschermd zullen blijven.

3. Privacybeleid van derden

Pagina’s waar Temper naar linkt, partners van Temper en/of banners op Temper vallen niet onder dit privacybeleid. Deze derden voeren een zelfstandig privacybeleid.

4. Cookies

Temper maakt gebruik van cookies (zie hieronder) om uw online ervaring en dat van anderen te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op uw computer worden geplaatst. U kunt deze cookies ook uitschakelen in de browser.

  
Temper Authenticatie cookie
Doel:Termijn:Gevolg:
Ingelogde gebruikers koppelen aan de server. Zolang als bezoeker is ingelogd. Geen mogelijkheid tot inloggen.
 

5. Data opvragen en verwijderen

U kunt Temper om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. U kunt daarnaast Temper verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

6. Contact

Voor vragen of opmerkingen, neem dan contact op met ons via email: privacy@temper.works